Kompas Zuidlaren

Campagne 35 jaar

Kompas Zuidlaren, specialist in financiële zorgverlening, bestaat 35 jaar. Tijd voor een feestje! Het vieren van hun jubileumjaar pakten ze op een bijzondere manier aan: een bewustwordingscampagne op het gebied van welzijn en welvaart. In samenwerking met de organisatie verzorgden wij het concept en de realisatie van de campagne: ‘Kompas Zuidlaren 35 jaar, een open boek: welzijn en welvaart in gesprek’.

Doelstelling

Het creëren van een contactmoment(-en) dat van meerwaarde is voor de verschillende doelgroepen (klanten, verwijzers en begeleiders), waarbij het verkrijgen van (meer) aandacht voor Kompas Zuidlaren een mooi bijkomend voordeel is!

Contactmomenten

Op basis van achtergrondinformatie, input van collega’s en het bevragen van de beoogde doelgroepen, ontwikkelden we samen met Kompas Zuidlaren een maatschappelijke bewustwordingscampagne. Een campagne waarbij het thema ‘Welzijn en Welvaart’ centraal staat. ‘Wat komt het eerst; welzijn of welvaart? Of kan het een, niet zonder het ander?’

De start van het jubileumjaar vierden ze met een feestelijke kerstlunch, waar maar liefst 35 klanten en 35 collega’s met elkaar aan tafel gingen. Dat is nog niet alles: in 2018 gingen 35 collega’s lunchen met uiteenlopende gasten (denk aan een wereldreiziger, advocaat, politicus, maatschappelijk begeleider en vele anderen) om om in gesprek te gaan over welzijn en welvaart.

Tot slot is er een prachtig boek gerealiseerd waar alle lunchverhalen in terug te lezen zijn. Dit boek wordt ingezet om het belang in te laten zien van balans in welzijn en welvaart.

Gedurende het project hielpen we bij het ontwikkelen van het concept, traden we op als projectmanager en marketingcommunicatiemedewerker. De zorg voor productie en verspreiding van de communicatiemiddelen, evenals de uitvoering van de pr kwamen hierbij ook kijken.

Social advertising

Foto’s, Afbeeldingen & Infographics

Events

Landingspagina

Communities

Print

PR

E-mail

Social media

Content

Team

Samenwerking & Sponsoring

Resultaat

In december 2017 is de landingspagina www.kompaszuidlaren.nl/35jaar gestart. Tijdens de looptijd van de campagne zijn er in totaal 5.484 bezoekers geweest.

De lunchmailings zijn naar gemiddeld 725 relaties gestuurd, waarvan gemiddeld 54% de mail heeft geopend en gemiddeld 8,6% daarvan heeft doorgeklikt.

Het aantal volgers op LinkedIn is gestegen met 71%, op Twitter met 43% en op Facebook met 41%.

Een ‘Open Boek’ met daarin een overzicht van alle 35 lunchverhalen.

Wil je dit ook?

Marcel Kooi, directeur Kompas Zuidlaren

Wat vonden ze ervan

``De viering van ons 35-jarig jubileum hebben we gevierd op een manier waarbij we, net als bij onze dienstverlening, maatschappelijke waarde willen toevoegen aan ons werk. De ondersteuning van De Goede Gastvrouw hierin is onontbeerlijk geweest, zij hebben aangejaagd, gefaciliteerd en vaak (on)zichtbaar er voor gezorgd dat alles tot in de puntjes voorbereid en geregeld was. In de communicatie heeft De Goede Gastvrouw ook een belangrijke rol gespeeld, zij hebben voor de goede kanalen en de juiste berichten zorggedragen.``