Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen

Campagne ‘Groet en Ontmoet’

De Bibliotheek is de plek voor ontmoeting én debat, helemaal rond de (gemeenteraads)verkiezingen. Maar, hoe krijg je lokale politici en inwoners bij elkaar en in gesprek? En op een manier die voor beide partijen van meerwaarde is? Wij ontwikkelden en realiseerden de ‘Groet & Ontmoet’-campagne, voor Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen. Met als resultaat waardevolle gesprekken tussen lokale politici en inwoners en meer zichtbaarheid voor de Bibliotheek. 

Doelstelling

Ontwikkel en realiseer een campagne die inhoud geeft aan de ontmoetings- en debatfunctie van de Bibliotheek, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen centraal staan. Een campagne waarbij inwoners en politici in de gemeente bereikt worden en er wordt samengewerkt met de lokale bibliotheekmedewerkers.

Contactmomenten

Naar wens van een aantal bibliotheken, organiseerden we laagdrempelige ‘Groet & Ontmoet’-bijeenkomsten in de bibliotheek waar persoonlijke ontmoeting centraal stond. Inwoners werden via verschillende kanalen uitgenodigd om langs te komen, kennis te maken en in gesprek te gaan.

Bibliotheekbezoekers konden vooraf onderwerpen aandragen middels onderwerpkaarten. Zo werden er tijdens de bijeenkomsten waardevolle en relevante  thema’s besproken.

Inwoners en de lokale politiek ontmoetten elkaar en konden in gesprek. Er was ruimte voor politici om te pitchen, er konden vragen gesteld worden en men ging met elkaar in gesprek.

Na de bijeenkomsten werden alle bevindingen samengevat en overgedragen aan de betreffende politieke partijen.

Video & Podcasts

Team

Social media

Content

In- & Outdoor

Social advertising

Website

Events

Landingspagina

E-mail

Print

Foto’s, Afbeeldingen & Infographics

Resultaat

Binnen een maand zijn 15 bijeenkomsten georganiseerd met een mooie opkomst en verdeling van het aantal inwoners en politici.

Er zijn circa 100 pitches gehouden door politici en circa 60 onderwerpen besproken.

De bibliotheken zijn online en offline zichtbaar geweest als dé plek voor ontmoeting en debat. Denk aan sociale media, persberichten in de krant en aandacht op de website. De speciale aandacht heeft geresulteerd in een stijging van het aantal website-bezoekers.

Wil je dit ook?

Lysbeth Post, Teammanager Marketing & Communicatie Biblionet Groningen

Wat vonden ze ervan

``Samenwerken met de dames van de Goede Gastvrouw is heel prettig: ze denken mee, komen met goede suggesties en creatieve concepten, en ze koppelen goed terug over wat ze hebben gedaan. Je kunt organisatie, promotie en communicatie met een gerust hart aan hen overlaten!``