KroonBouwfysica Advies

Marcom strategie

Drentse onderneming KroonBouwfysica Advies levert advies over hoe bestaande en te ontwikkelen gebouwen geoptimaliseerd kunnen worden om er prettig te wonen, werken of te verblijven. In 2018 kwam KroonBouwfysica Advies bij ons met de vraag of we konden helpen de marketingcommunicatiestrategie in te vullen en deze vervolgens ook handen en voeten konden geven. Een strategie om organisatiedoelstellingen te behalen en meer resultaat en zichtbaarheid te creëren. Er bestonden al veel ideeën en plannen, maar het ontbrak nog aan samenhang en een duidelijke strategie.

Doelstelling

Een marketingcommunicatiestrategie ontwikkelen om Kroonbouwfysica Advies steviger in de markt te zetten. Vervolgens deze strategie doorvertalen naar een concreet en pragmatisch actieplan waar meteen mee kan worden gestart.

Aanpak

Allereerst zijn we gestart met het analyseren van alle aanwezige documentatie en plannen. Vervolgens hebben we zowel collega’s als klanten en relaties bevraagd om onder andere een goed beeld te krijgen bij de identiteit en het imago van KroonBouwfysica Advies vanuit diverse invalshoeken. Tijdens een intensieve strategische sessie gingen we de diepte in om de identiteit, kansen, doelstellingen, doelgroepen en wensen nog duidelijker te onderzoeken en verkennen. Op basis van al deze informatie formuleerden we een vernieuwde merkstrategie en positionering: Een voorstel voor een nieuwe naam, bijbehorende boodschap richting de buitenwereld en onderscheidende en inhoudelijke merkpijlers. Een strategie met een pragmatische insteek en actieplan om ook daadwerkelijk die strategie te kunnen realiseren.

Resultaat

Een heldere marketingcommunicatiestrategie met een duidelijke positionering en boodschap en een samenvattend merkverhaal.

Een duidelijk en pragmatisch actieplan waarmee Kroonbouwfysica Advies direct aan de slag kan om het merk nog steviger neer te zetten.

Wil je dit ook?