Waardevol Tag

Waarom is een waardevol contactmoment belangrijk?

De manier hoe je de bakker gedag zegt, het appje dat je naar je vrienden stuurt of een formele mail naar een klant. Alle drie zijn contactmomenten. We zien deze momenten vaak als iets vanzelfsprekends, maar (vooral) op zakelijk gebied heeft het zin om er kritisch naar te kijken. Wat is een contactmoment? En hoe maak je die nog waardevol(-ler)? Ons geheime recept: voeg kennis, ervaring en contact toe!

Frustratie bij het samenbrengen van relaties

Een gemiste kans op een waardevol contactmoment, dat wil niemand. Waarom? Zo’n moment kunnen we het best uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Stel je voor, je wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst over automatisering. ‘Leuk’, denk je. ‘Ik ben benieuwd wat ze voor me in petto hebben.’ Je hebt namelijk nog een prangende vraag over de optimalisatie van je bedrijfsvoering en je verwacht het antwoord te krijgen tijdens de bijeenkomst.

Eenmaal aangekomen praat je met andere bezoekers en merk je dat meer mensen met dezelfde vraagstukken zitten. Het programma begint, interessant! Maar echt een antwoord op je vraag krijg je niet.

Kortom: je komt binnen met een vraag, krijgt veel, maar je vertrekt zonder een antwoord. De bijeenkomst was daarmee minder waardevol dan vooraf gedacht. En exact dát, is onze grootste frustratie. Een gemiste kans op een waardevol contactmoment – en daarmee wellicht een potentieel waardevolle relatie.

Maar wat is dat dan, een waardevol contactmoment?

Onze frustratie is duidelijk, maar wat houdt dat dan precies in, zo’n waardevol contactmoment? En waar moet zo’n moment – volgens ons – aan voldoen? Het maakt hierbij niet uit of ze nu online of offline, direct of indirect, plaatsvinden. Er zijn drie voorwaarden om tot een super waardevol contactmoment te komen, namelijk:

  • Ervaring: iets meemaken, iets ervaren.
  • Kennis: wat je weet of hebt geleerd.
  • Contact: keer dat je iemand ziet of spreekt.

De voorwaarden voegen apart waarde toe aan een contactmoment, maar voor het beste resultaat kun je ze het best alle drie hebben – we spreken dan van een nog waardevoller contactmoment.

Een combinatie van ervaring, kennis én contact

Het perfecte voorbeeld waar alle drie de voorwaarden in voorkomen, is het seminar wat we voor iWink realiseerden. Het internetbureau wilde graag marketing- en communicatieprofessionals in de zorg uit Noord-Nederland samenbrengen, inspireren én activeren. Het doel? De gasten naar huis laten gaan met genoeg opgedane inspiratie en verkregen handvatten om binnen hun eigen organisatie stappen te ondernemen.

Allereerst kwam spreker Jan van Setten aan bod. Expert in gedragsverandering, klantgerichtheid en (persoonlijk) leiderschap. Hij bracht zijn kennis en ervaring op humoristische wijze over op het publiek. Hij zorgde daarmee voor de nodige inspiratie op het vlak ‘van hoe, naar doe’.

Vervolgens werd het publiek ingedeeld in groepen. Onder begeleiding van een tafelvoorzitter ging iedere groep met elkaar in gesprek over hun persoonlijk Hoe-vraag. Deze Hoe-vraag kon men doorgeven bij aanmelding. Daar wilden ze graag antwoord op. De ervaringen van de mensen in de groep boden al snel antwoorden op de Hoe-vragen. Alle aanwezige kennis en ervaring werd zo ingezet om elkaar verder te helpen.

Doordat alle deelnemers bij het beantwoorden van elkaars Hoe-vragen een visitekaartje bijvoegden, deden zij ook veel nieuwe contacten op. Op ongedwongen en gezellige wijze leerde iedereen veel nieuwe mensen kennen uit hetzelfde vakgebied. Het resultaat: kennis en netwerken werden uitgebreid!

Zelf aan de slag! Maar hoe dan?

Lees in ons blog Drie technieken voor een waardevol contactmoment hoe je de overtuigingstechnieken van Cialdini in kunt zetten bij het creëren van een waardevol contactmoment.

Bekijk ons portfolio